Logo Logo
Historie rybaření od pravěku po současnost
  • 05.02.2019
  • historie rybolovu, rybolov, rybaření v pravěku, chytání ryb

V úvodním článku bychom chtěli zmínit historii rybaření. Samotná historie rybaření nemá přesné datum, ale je stará jako lidstvo samo. Mohli bychom ji datovat od roku 40 000 před n.l. Od té doby prošel rybolov dlouhým vývojem, měnili se praktiky, způsoby rybaření a hlavně účel. Zpočátku byl hlavní účel rybaření obživa, postupně obchod a dá se říct že ve středověku se dá uvažovat o rybaření jako o koníčku či sportu. Popularita časem nabrala na intenzitě, dokonce se objevují názory, že je rybaření pátý nejoblíbenější sport na světě. Jeho prestiž stoupá hlavně v posledních letech.

Způsoby lovu v různých obdobích

Způsob lovu se od počátku značně vyvinul. Meni nejstarší způsoby chytání ryb bylo chytání do rukou, lov harpunou, dokonce i s lukem a šípem. Vynalézavost lidí nebrala konce a i technika lovu do rukou byla zdokonalována:

Rukama se chytalo v menších i větších vodách a hlavně ve výmolech pod břehem, kde se ryby schovávali. Lovec vždy postupoval po proudu a vodu před sebou kalil. Znalost místa byla předzvěst úspěchu. Kromě klasického postupu vymysleli lovci několik zdokonalení. Na jaře, kdy se hodně řek vylelo ze svých koryt byly přelehlé pole plné ryb. Jak voda opadla, ryby se vrátily zpět do svého koryta. Ne všechny ale měly to štěstí. Ryby uvízly ve vytvořených rybníčcích, které postupně vysychaly a ryby tak v nich zůstaly napospas svým lovcům. Ti dobře věděli, že jak vodu zakalí, ryby nebudou moct dýchat a začnou vystrkovat hlavy nad hladinu a lapat po dechu. A to byl jejich konec. 

Rybaření v paleolitu

Nejstarší období, kdy je možné zmapovat rybaření je paleolit - starší doba kamenná. První lovci byli neandrtálci. Rybaření bylo hlavním zdrojem obživy. Neandrtálci lovili hlavně harpunami vyrobanými z klacků nebo kostí. Ty byly velmi úzké a měly jednu až dvě řady háčků, aby nabodnutá ryba pevně držela a nezklouzla z harpuny zpět do vody.

Rybaření v neolitu

V období neolitu (mladší doba kamenná) okolo 8000 před n.l. se již vyskytují způsoby lovu velmi podobné těm dnešním. Chytání ryb bylo velmi populární a patřilo mezi nejloblíbenější způsoby získání potravy. V této době byl rybolov stejně důležitý jako klasický lov.

Z období starého Egypta tvořily ryby největší složku potravy. Přitom je velmi zajímavé, že z náboženského hlediska považovali ryby za živočichy podřadné. Staří Egypťané vynalezli spoustu nových rybářkých potřeb a metod rybaření. Využívali k lovu lodě, sítě, košíky, harpuny či dokonce první udice s háčky. Odkazy na podobný způsob rybolovu najdeme kromě starého Egyptu i v Číně, starověkém Řecku, Římě nebo v židovských spisech.

Za zmínku rozhodně stojí vynalézavost starých Římanů, kteří lovili pstruhy na umělé mušky. Kromě jiného také organizovali soutěž v rybaření a dokonce psali o rybách a rybolovu básně. Oproti rybářům z Říma, typický čínský rybář měl prut z bambusu, vlasec z hedvábí a jako návnadu používal vařenou rýži.

Nedávné dějiny rybaření

Jak již bylo uvedeno výše, první zmínky o sportovním rybaření se datují někde do středověku. Rybářské potřeby a metody se od té doby výrazně zdokonalily (např. vynález navíjáku s cívkou se datuje do 17. století). V roce 1653 anglický rybář Isaac Walton vydal knihu s názvem The Complet Angler, or Contemplative Man’s Recreation ve které se věnuje rekreačnímu rybolovu, trendu této doby. Kniha je brána za nejvlivnější knihu o rybolovu všech dob.

U nás se datuje počátek rybaření také ke středověku a především díky zlatému věku rybníků. Rybáří se začínají organizovat, vznikají rybářské cechy. Ty také vydávají první interní předpisy a regulace rybolovu. Po celý vývoj mohl rybařit téměř každý bez omezení, ale od feudalizmu dochází k prvním omezením tohoto práva. Právo rybolovu přechází na panovníka, jako vlastníka půdy. Toto právo panovník postupně předává členům své družiny a řeky se stávají soukromým majetkem.

Rybaření dnes

V dnešní době je rybaření velmi populární a prudký rozvoj můžeme sledovat díky rozvoji rybářského vybavení, metodách apod. Navíc i díky internetu jsou veškeré informace i rybářské potřeby dostupnější. Rybolov je především na moři díky různým navigačním zařízením jako např. echoloty efektivnější a pohodlnější.

Na našem území má rybaření velmi dlouhou tradici. Navíc jsou u nás ryby a to nejen na vánoc velmi oblíbeným pokrmem. Jediným faktorem, který ovlivňuje dnešní rybolov je počasí, především díky suchu mohou rybníky vysychat a rybám tak docházet vzduch, vznikají různé nemoci a nákazy. Přesto věříme, že rybolov je skvělým koníčkem a čeká ho ještě skvělá budoucnost.